Giới thiệu nghề: Vẽ và Thiết kế trên máy tính.  
Cập nhật: 21/06/2018
Lượt xem: 15397


Tên nghề: Vẽ và Thiết kế trên máy tính (Khoa Cơ khí)
Địa điểm: Nhà D trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3765 3897

Trình độ đào tạo
:
 Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Thời gian đào tạo: 03 năm (đối với Cao đẳng nghề), 02 năm (đối với Trung cấp nghề)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở hoặc tương đương;
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Hiểu rõ quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính;
+ Hiểu cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế;
+ Xác định được yêu cầu kĩ thuật của các chi tiết, cơ cấu máy của các máy công nghiệp;
+ Hiểu rõ phương pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lường trong thiết kế và gia công chi tiết máy;
+ Hiểu được nguyên lí làm việc, phương pháp sử dụng các máy công cụ hỗ trợ cho việc gia công sản phẩm;
+ Đọc và hiểu nội dung các bản vẽ kĩ thuật;
+ Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế;
+ Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm thiết kế cơ bản và trang thiết bị hỗ trợ;
+ Hiểu rõ phương pháp bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ;
+ Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế;
+ Khả năng sử dụng và cập nhật các phần mềm vẽ và thiết kế nâng cao;
+ Hiểu được phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra giám sát, cải tiến các công việc được giao của cá nhân, tổ và nhóm;
+ Trình bày được các qui trình, qui phạm an toàn lao động, bảo vệ môi trường;
+ Hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc cách sử dụng của các phương tiện cấp cứu thường dùng.

- Kĩ năng:
+ Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế;
+ Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế;
+ Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu;
+ Xử lí được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu;
+ Đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật bằng tiếng Anh cơ bản;
+ Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế khác và chọn thông số tối ưu;
+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;
+ Quản lí, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc;
+ Kèm cặp và hướng dẫn được người có trình độ thấp hơn.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin,Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, định hướng phát triển của ngành, giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kĩ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kĩ thuật phức tạp trong thực tế;
+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng:
+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo qui định nghề đào tạo;
+ Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm ở các công ty xí nghiệp, nhà máy sản xuất cơ khí. Với vị trí làm việc ở các phòng kĩ thuật đảm nhận nhiệm vụ vẽ và thiết kế sản phẩm, giám sát và gia công chế tạo sản phẩm mẫu; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.