Các văn bản liên quan  
Cập nhật: 12/11/2013
Lượt xem: 9400

Nguồn: Phòng Đào tạo

STT

Văn bản liên quan

Nơi ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

1

Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy

Quy che 14.doc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

24/04/20072

Hướng dẫn biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp

Huong dan day hoc tich hop.doc

Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

15/09/2010

3

Phiếu đánh giá bài giảng năm 2013

Phieu danh gia bai giang 2013.docx

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

2013

4

QĐ 446 về việc bổ sung Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong Dạy nghề chính quy

Quyet dinh 446 ve viec bo sung quy che dao tao.pdf

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

12/12/2012

5

QĐ 426 về việc bổ sung Quy chế đào tạo

QD 426-QD bo sung quy che Dao tao.pdf

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

08/08/2013

6

Quy định về việc sử dụng sổ lên lớp

Quy dinh su dung so len lop.pdf

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

27/11/2012

7

Thông báo số 422/TB – CĐNCNC về thời gian học tập và giảng dạy

Quy dinh thoi gian hoc tap, giang day.pdf

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

20/07/2013

8

Mẫu giáo án tích hợp

Mau giao an tich hop.zip

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội