Kế hoạch triển khai Cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp HHT năm 2019 và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm KHCN của nhà trường.  
Cập nhật: 27/11/2018
Lượt xem: 523

Với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm có khả năng thương mại hóa, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong nhà trường; Kết nối cung - cầu sản phẩm khoa học công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo tiền đề cho việc thành lập Doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nhà trường; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phát động kế hoạch triển khai Cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp HHT năm 2019 và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm KHCN của nhà trường:

Sản phẩm tham gia Cuộc thi: Là các phát minh, sáng chế, các trang thiết bị, mô hình dạy học, các máy móc công cụ sản xuất do tập thể hoặc cá nhân làm ra, có khả năng thương mại hóa hoặc góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả lao động, hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của nhà trường và xã hội,...

Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh - sinh viên trong nhà trường; các cá nhân đơn vị có hợp tác nghiên cứu chế tạo sản phẩm với nhà trường,...

Kế hoạch chi tiết xem Tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lí khoa học