Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 năm 2019  
Cập nhật: 12/08/2019
Lượt xem: 106

THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lần 2 tốt nghiệp năm 2019- Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

- Căn cứ Quyết định số 402/QC-CĐNCNC ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về Quy chế đào tạo trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-CĐNCNC ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc tổ chức tốt nghiệp lần 2 năm 2019;

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 năm 2019 như sau:

1. Đối tượng:
- Trung cấp khóa 8 chưa tham gia thi tốt nghiệp lần 1 năm 2019 hoặc chưa thi qua môn Chính trị.
- Sinh viên cao đẳng khóa 7, cao đẳng liên thông khóa 9 chưa thi tốt nghiệp lần 1 hoặc thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt.
- Học sinh, sinh viên từ các khóa trước chưa tốt nghiệp (có đơn xin dự thi tốt nghiệp theo mẫu).

2. 
Điều kiện thi tốt nghiệp: Sinh viên không còn nợ môn học, mô đun

3. 
Lịch ôn thi và thi tốt nghiệp:

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Tổ chức thực hiện

I.

Ôn thi tốt nghiệp (Từ 14/8/2019 đến 22/8/2019)

Lịch cụ thể các khoa sắp xếp và báo lại cho HSSV, phòng QLĐT

II.

Thi tốt nghiệp (từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)

1

Môn Chính trị

08h00, ngày 24/8/2019

Nhà A

TT Khảo thí&ĐBCL

2

Môn Lí thuyết nghề

13h30, ngày 24/8/2019

Nhà A

Môn Thực hành Kĩ năng nghề

08h00, ngày 25/8/2019

Nhà A,C,D

3

Bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

08h00, ngày 25/8/2019

Nhà A,C,D

Các Khoa

Lưu ý: Những sinh viên chưa hoàn thành trả nợ các môn học, chứng chỉ của nghề theo quy định phải hoàn thành trước ngày 22/8/2019 (Các Khoa phụ trách)

III.

Công bố kết quả tốt nghiệp

05/9/2019

Bảng tin Trường, trên Website

Hội đồng TN

IV.

Phúc khảo kết quả thi

06/9/2019-13/9/2019

P QL Đào tạo

Hội đồng TN

V.

Phát bằng tốt nghiệp

Từ 26/9/2019

P QL Đào tạo

P.QL Đào tạo


4. Thủ tục đăng kí dự thi tốt nghiệp
- Sinh viên nộp đơn xin dự thi tốt nghiệp (nhận đơn, nộp lệ phí tại Phòng QL Đào tạo hoặc tải Tại đây)
- Lệ phí thi tốt nghiệp: Môn Chính trị, Lí thuyết nghề: 100.000đ/môn
- Thực hành kĩ năng nghề, bảo vệ đồ án/khóa luận (đối với hệ Cao đẳng): 200.000đ

5. Yêu cầu
- Các Khoa triển khai cho giáo viên của các lớp mà mình đã chủ nhiệm trước đây thông báo, hướng dẫn HSSV để các em nắm rõ lịch và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu. Phân công giáo viên ôn tập, phụ đao, cung cấp đề cương ôn thi cho HSSV, ra đề thi, coi thi, chấm thi theo qui định.

- Học sinh, sinh viên theo dõi lịch ôn tập, thi, bảo vệ khóa luận trên trang Website của trường đồng thời liên hệ với Khoa, GVCN để nắm rõ lịch, đăng ký học lại, tham gia ôn tập, thi hoặc bảo vệ đúng quy định trong thông báo.  

- Sinh viên Cao đẳng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp lần 1 không đạt yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện đồ án/khóa luận, nộp thuyết minh và sản phẩm cho Khoa trước ngày 20/8/2019.

- Sinh viên có mặt trước giờ thi/bảo vệ khóa luận ít nhất 15 phút.


Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo./.