Thông báo kết quả thi tốt nghiệp (môn Lý thuyết nghề, Thực hành nghề, BV tốt nghiệp và môn Chính trị lần 2).  
Cập nhật: 29/05/2019
Lượt xem: 376

- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ Chính quy;

- Căn cứ Kế hoạch số 247/KH - CĐNCNC ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm 2019;


- Xét đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2019;

Ngày 28/5/2019, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Quyết định số 635/QĐ - CĐNCNC công bố kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị lần 2 (SV khóa 7, Niên khóa 2016 - 2019) và Quyết định số 636/QĐ - CĐNCNC công bố điểm thi tốt nghiệp (môn Lý thuyết nghề, Thực hành nghề và Bảo vệ khóa luận/Đồ án tốt nghiệp),

Sinh viên xem điểm thi chính trị lần 2 Tại đây.
Sinh viên xem điểm thi tốt nghiệp (môn Lý thuyết nghề, Thực hành nghề và Bảo vệ khóa luận/Đồ án tốt nghiệp) Tại đây.

Ghi chú:
- Sinh viên phúc khảo điểm thi nhận đơn phúc khảo tại Phòng Quản lí đào tạo (tầng 2 nhà A).
Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Từ 29/05 - 03/06

Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo./.