Hội nghị: "Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019".  
Cập nhật: 23/01/2019
Lượt xem: 885

Ngày 19/01/2019, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức Hội nghị: "Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII của Đảng; Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019". Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương (báo cáo viên); Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường; các đồng chí trưởng/phó đơn vị và Đảng viên, quần chúng ưu tú của tất cả các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.


NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.

Tại Hội nghị, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch". Hiệu trưởng đề nghị: các đồng chí tập trung trí tuệ, tư duy, nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), từ đó tuyên truyền, giải thích và xây dựng, thực hiện chương trình hành động ở đơn vị mình đạt kết quả tốt nhất.


PGS. TS Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương) - báo cáo viên tại Hội nghị.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương) - báo cáo viên, thông qua Hội nghị đã nhấn mạnh những nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.


Khen thưởng tập thể và các cá nhân.Ghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể Đảng ủy trường, Đảng viên nhà trường; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã có các Quyết định khen thưởng: Quyết định khen thưởng Đảng bộ trường có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Quyết định khen thưởng Đảng bộ trường có thành tích trong công tác Văn phòng năm 2018; Quyết định khen thưởng Đảng bộ trường có thành tích trong công tác Dân vận năm 2018; Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (đ/c Phạm Xuân Khánh - hiệu trưởng nhà trường, đ/c Trần Xuân Ngọc - Phó hiệu trưởng và đ/c Phạm Thị Thanh Hà - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính). Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có các Quyết định khen thưởng dành cho tập thể Chi bộ Đảng số 03, khen thưởng 16 Đảng viên; trao giải cho 05 cá nhân đạt giải cao tại cuộc thi: "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hỗ trợ Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn./.

Hằng Nga tổng hợp./.