Giới thiệu Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp  
Cập nhật: 15/12/2016
Lượt xem: 4597

[Nguồn: Phòng Đào tạo]

Trung tâm là đơn vị đầu mối của Nhà trường trong việc tiếp nhận các yêu cầu, tổ chức triển khai, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và học sinh sinh viên (HSSV) nhằm khép kín chu trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhà trường hy vọng có thể xây dựng 
mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với các doanh nghiệp, qua đó giúp Trường CĐN CNC Hà Nội cung cấp thêm nguồn nhân lực tay nghề cao và doanh nghiệp có thể bảo đảm về đội ngũ lao động chất lượng tốt. 

1. Chức năng

Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương (gọi chung là doanh nghiệp), là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và giới thiệu việc làm, thực tập sản xuất cho học sinh, sinh viên và các hoạt động hợp tác khác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và tổ chức các chương trình đào tạo sơ cấp nghề, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

- Tổ chức tư vấn, tuyển sinh, triển khai và theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá kết quả;

- Nhận phôi, tổ chức in, cấp phát chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực của Trung tâm theo quy định của nhà trường và pháp luật;

- Xây dựng quy trình, thực hiện và làm thủ tục thanh quyết toán với phòng Tài chính kế toán nhà trường, các đơn vị và các cá nhân liên quan;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy trình quản lý, chiến lược phát triển các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

2.2. Phát triển quan hệ với doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp;

- Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề, sản xuất,… theo đặt hàng của doanh nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, các chương trình hội thảo, tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV)

- Phối hợp tổ chức cho giảng viên và HSSV tham quan thực tế, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, các hoạt động giao lưu giữa HSSV và doanh nghiệp;

- Thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho HSSV;

- Tổ chức khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo của nhà trường;

- Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường như: tham gia xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn HSSV thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng HSSV tốt nghiệp;

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương trong lĩnh vực đào tạo nghề;

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định về hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

3. Nhân sự:
ThS. Lê Thế Hưng - Phụ trách chung (ĐT: 0912.833.322)
CN. Nguyễn Tuấn Minh (ĐT: 0982.722.802)