Thời khóa biểu toàn trường (Tuần 28, Năm học 2016 - 2017)  
Cập nhật: 13/02/2017
Lượt xem: 1207

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tuần 28 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề) khóa 5, 6, 7. Cụ thể như sau:

STT

Khoa chuyên môn

Thời khóa biểu

1

Khoa Cơ khí

Download

2

Khoa Kinh tế

Download

3

Khoa Điện – Điện tử

Download

4

Khoa Công nghệ ô tô

Download

5

Khoa Công nghệ thông tin

Download

6

Khoa Chăm sóc sắc đẹp

Download[Nguồn: Phòng Đào tạo]