Chi bộ Đảng số 3: Kết nạp Đảng viên mới.  
Cập nhật: 01/12/2017
Lượt xem: 2881

Sáng nay (ngày 01/12/2017), Chi bộ Đảng số 3 thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại khoa Điện – Điện tử và khoa Cơ khí của trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được qui định.


Chi bộ Đảng số 03 kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú: Trần Ngọc Diệp (GV Khoa Cơ khí) và
Vũ Thị Nhàn (CB Khoa Điện - Điện tử)


Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ số 3 và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Trần Ngọc Diệp (GV Khoa Cơ khí) và Vũ Thị Nhàn (CB Khoa Điện - Điện tử) đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Ngô Minh Nhật - Bí thư Chi bộ Đảng số 3, các đ/c Đảng viên các Chi bị Đảng trực thuộc cùng các Đảng viên trong Chi bộ.


Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của
Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.


Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Minh Nhật - Bí thư Chi bộ số 3 đã trao Quyết định kết nạp Đảng và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới Trần Ngọc Diệp và Vũ Thị Nhàn, đồng thời phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Trần Ngọc Diệp và Vũ Thị Nhàn trong thời gian thử thách 12 tháng.

Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ Đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp phát triển cách mạng của Đảng.

Hằng Nga./.