[VOV]: "Cơ hội nghề nghiệp từ học nghề".
[VOV]: "Cơ hội nghề nghiệp từ học nghề" của sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được thực hiện bởi kênh VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam.
[HTV9]: "Học nghề cần thay đổi từ nhận thức".
[HTV9]: "Học nghề cần thay đổi từ nhận thức".
[VTV1]: "Việc tử tế - Mô hình Điểm hẹn sinh viên".
[VTV1]: "Mô hình Điểm hẹn sinh viên" được Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV1) thực hiện và phát sóng trong chương trình: "Việc tử tế":
[VTC14]: "Cơ hội du học nghề nghiệp tại New Zealand".
[VTC14]: "Cơ hội du học nghề nghiệp tại New Zealand".
[VTV2]: "Nhịp sống công nghệ".
[VTV2]: "Nhịp sống công nghệ".
12
  Tìm

Tin tức nổi bật