Thông báo lịch nhập học đợt 3 khóa 10 (Năm học 2019 - 2020).
​Thông báo lịch nhập học đợt 3 khóa 10 (Năm học 2019 - 2020).
Tuyển sinh kĩ thuật viên Cao đẳng học tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và làm việc tại Công ty HANWHA AERO ENGINES (Hàn Quốc).
Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội hợp tác với Công ty Hanwha Aero Engines- Hàn Quốc trong chương trình đào tạo nhân lực các ngành về cơ khí để làm việc tại công ty Hanwha
Tuyển sinh ngắn hạn, danh mục các nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Quyết định số 186/QĐ - CĐNCNCHN phê duyệt danh mục nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ (có danh mục nghề và mức học phí kèm theo QĐ).
Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Năm học 2019 - 2020).
Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Năm học 2019 - 2020).
  Tìm

Tin tức nổi bật