Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020.
Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020.
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 (Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018-2019 Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng:
Thông báo tuyển sinh chương trình thực tập sinh New Zealand.
Thông báo tuyển sinh chương trình thực tập sinh New Zealand.
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 hệ Trung cấp chính qui có đầu vào tử THCS (Đào tạo văn hóa THPT: Lớp 10,11,12 + Trung cấp hệ chính qui tập trung).
Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 hệ Trung cấp chính qui có đầu vào tử THCS (Đào tạo văn hóa THPT: Lớp 10,11,12 + Trung cấp hệ chính qui tập trung).
  Tìm

Tin tức nổi bật