Thông báo tuyển sinh và miễn giảm học phí (Năm học 2017 - 2018)
Với phương pháp đào tạo kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học và thực tập sản xuất, đào tạo gắn kết với giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, chú trọng phát triển kĩ năng mềm, khả năng thực hành tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành,... khoa Ngoại ngữ -...
Danh mục các nghề tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Danh mục các nghề tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Thông tin tuyến sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018
Trường được xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, Lí thuyết gắn với thực hành, thực tế. Đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên. Hàng năm, trên 85% sinh viên có việc làm trước khi ra trường, trên 95% sinh viên có việc làm sau 3 tháng...
Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế (Năm học 2016 - 2017)
Thực hiện Quyết định số 1809/QĐ-BLĐTBXH ngày 9/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch và Qui định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm quốc tế. Năm học 2016 -2017, bên cạnh 24 nghề đang đào tạo (bao gồm các nghề chất...
  Tìm


Tin tức nổi bật