Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 hệ Trung cấp chính qui có đầu vào tử THCS (Đào tạo văn hóa THPT: Lớp 10,11,12 + Trung cấp hệ chính qui tập trung).  
Cập nhật: 13/06/2018
Lượt xem: 8302[Nguồn: Trung tâm TS&GQVL]./.