Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).  
Cập nhật: 20/07/2018
Lượt xem: 4203

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
STT Nghề đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
1 Thiết kế đồ họa 03 tháng 5,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
06 tháng 10,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
09 tháng 15,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
12 tháng 18,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 CNTT Ứng dụng phần mềm 03 tháng 4,300,000 Chương trình chi tiết Tại đây
06 tháng 6,300,000 Chương trình chi tiết Tại đây
09 tháng 9,300,000 Chương trình chi tiết Tại đây
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CƠ KHÍ
STT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
I Nghề Cơ điện tử    
1 Lớp HMI 12 buổi  1,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 Lớp PLCMITSUBISHI 12 buổi  1,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
11,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
6,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Lớp PLCOMRON CP1L 12 buổi  2,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
4 S7 - 200 12 buổi  1,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
5 S7 - 300 12 buổi  2,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
6 S7 - 1200 12 buổi  1,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
7 Lớp vi điều khiển 12 buổi  1,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
II Nghề Cắt gọt kim loại    
1 AUTOCAD 2D 10 buổi  1,200,000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 CADcam ma ster cam 12 buổi  2,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Cad với inventor 12 buổi  1,800,000 Chương trình chi tiết Tại đây
4 Cad với solidworks 12 buổi  1,800,000 Chương trình chi tiết Tại đây
5 Lập trình gia công trên máy phay CNC 16 buổi  2,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
6 Lập trình gia công trên máy tiện CNC 16 buổi  2,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
7 Phay bào 20 buổi  2,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
8 Tiện chuyên sâu 20 buổi  3,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
9 Tiện cơ bản 20 buổi  2,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
III Nghề Hàn    
1 6G Theo yêu cầu người học 320.000/1 buổi học Chương trình chi tiết Tại đây
2 3G Theo yêu cầu người học 200.000/1 buổi học Chương trình chi tiết Tại đây
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
STT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
I  Máy lạnh và Điều hòa không khí      
1 Sửa chữa máy lạnh dân dụng 03 tháng 1.600.000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 Kĩ năng về máy lạnh và Điều hòa không khí 06 tháng 3.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Kĩ năng về máy lạnh và Điều hòa không khí nâng cao 09 tháng 7.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
II Điện tử Công nghiệp    
4 Điện tử cơ bản 03 tháng 1.000.000 Chương trình chi tiết Tại đây
5 Vi điều khiển 03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
6 Tự động hóa cơ bản 03 tháng 2.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
7 Tự động hóa nâng cao 06 tháng 2.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
8 Thiết kế và lập trình vi điều khiển 06 tháng 1.500.000
III Điện công nghiệp    
9 Cơ sở nghề Điện CN 03-06 tháng 2.000.000 Chương trình chi tiết Tại đây
10 Lắp đặt điện dân dụng 03-06 tháng 2.300.000 Chương trình chi tiết Tại đây
11 Tự động hóa 03-06 tháng 2.300.000 Chương trình chi tiết Tại đây
12 Lắp đặt điện công nghiệp 06-09 tháng 3.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
13 Kĩ thuật lập trình PLC 06-09 tháng 3.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ
STT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
1 Tiếng Anh giao tiếp A2 03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 Ngữ pháp Tiếng Anh A2 03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Luyện thi TOEIC 450 03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
4 Tiếng Hàn sơ cấp TOPIJK 1  03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
5 Tiếng Nhật sơ cấp N5 03 tháng 1.500.000 Chương trình chi tiết Tại đây
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ
STT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
1 Sửa chữa động cơ đốt trong 1 03 tháng 4.500.000  Chương trình chi tiết Tại đây
2 Sửa chữa động cơ đốt trong 2 04 tháng 5.325.000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Sửa chữa khung gầm ô tô 03 tháng 4.650.000 Chương trình chi tiết Tại đây
4 Sửa chữa hệ thống Điện – điện tử trên ô tô 03 tháng 3.675.000 Chương trình chi tiết Tại đây
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
STT Nghề  đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo Ghi chú
1 Chăm sóc da 03 tháng 12,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
2 Trang điểm thẩm mỹ (Makeup) 03 tháng  10,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây
3 Vẽ móng nghệ thuật 03 tháng 7,500,000 Chương trình chi tiết Tại đây
4 Thiết kế tạo mẫu tóc 06 tháng 20,000,000 Chương trình chi tiết Tại đây

[Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo]./.