Tuyển sinh ngắn hạn, danh mục các nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Quyết định số 186/QĐ - CĐNCNCHN phê duyệt danh mục nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ (có danh mục nghề và mức học phí kèm theo QĐ).
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Chương trình đào tạo ngắn hạn (Các nghề thuộc khoa CNTT, Cơ khí, Chăm sóc sắc đẹp, Điện - Điện tử, Ngoại ngữ - Kinh tế).
Thông báo về việc chiêu sinh mở lớp đào tạo tiếng Nhật Bản.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Sunrise Việt Nhật tổ chức tuyển sinh, đào tạo lớp tiếng Nhật cho sinh viên
Thông báo về việc chiêu sinh mở lớp đào tạo tiếng Hàn Quốc.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực Việt Vinahure tổ chức tuyển sinh, đào tạo lớp tiếng Hàn Quốc cho sinh viên
Thông báo tuyển sinh khóa học đặc biệt khoa Chăm sóc sắc đẹp
Thực hiện Chương trình hợp tác đào tạo nghề Chăm sóc sắc đẹp giữa trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và Học viện Công nghệ Yeoju (Hàn Quốc), nhà trường tổ chức khai giảng khóa học đặc biệt về Chăm sóc sắc đẹp do Học viên Công nghệ Yeoju (Hàn Quốc) đào tạo và cấp bằng tại trường Cao đẳng nghề...
12
  Tìm

Tin tức nổi bật