Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Thông tin tuyến sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh liên thông
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng hệ Chính qui.
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Thái Nguyên
Ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ Kĩ thuật điện tử - Truyền thông, Công nghệ Kĩ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa.
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên
Căn cứ vào Thông tư số 55/2012/TT - BGDĐT NGÀY 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học và Thông tư số 08/2015/TT - BGDĐT  ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào...
123
  Tìm
Tin tức nổi bật