Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Năm học 2019 - 2020).
Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Năm học 2019 - 2020).
Thông báo về việc tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019.
Thông báo về việc tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019.
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 (Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018-2019 Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng:
Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội là trường công lập chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.
Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Thông tin tuyến sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
  Tìm

Tin tức nổi bật