Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 (Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2018-2019 Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng:
Thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018 (Hệ liên thông Trung cấp lên Cao đẳng)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội là trường công lập chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.
Thông báo tuyển sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Thông tin tuyến sinh liên thông (phối hợp với trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên)
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh liên thông
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng hệ Chính qui.
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
123
  Tìm

Tin tức nổi bật