Nội quy Kí túc xá
Giữ gìn an ninh trật tự chung, chấp hành nội qui giờ giấc học tập, sinh hoạt. Không tu tập, tổ chức bè phái, kích động, gây nổ đánh nhau; không gây tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến môi trường học tập sinh hoạt và việc học của người khác. Không ngồi, leo trèo, đi lại trên lan can; không vượt rào, trèo...
Giới thiệu Trung tâm Kí túc xá
Trung tâm Ký túc xá có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý mọi hoạt động diễn ra trong khu vực KTX và điều hành toàn bộ công việc liên quan đến nghiệp vụ KTX như: bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập ngoài giờ của sinh viên...  nhằm đảm bảo cho sinh viên nội trú an toàn và có...
  Tìm

Tin tức nổi bật