Giới thiệu Trung tâm Công nghệ thông tin.  
Cập nhật: 09/10/2018
Lượt xem: 11152


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tầng 3 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại:     0243 -765 3893 - 0982761088
Website:         www.hht.edu.vn 
Email:             ttcntt@hht.edu.vn

1. Lịch sử hình thành
- Ngày 15/10/2012 Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc khoa CNTT
- Ngày 04/05/2015 Sát nhập Trung tâm CNTT với TT Thông tin Thư viện, đổi tên thành Trung tâm CNTT – Thư viện
- Ngày 16/3/2016 thành lập bộ phận khảo thí chứng chỉ quốc tế ICDL trực thuộc TTCNTT - TV
- Ngày 16/4/2018 Chuyển bộ phận Thư viện thuộc Trung tâm sang phòng Quản lý đào tạo2. Vị trí, chức năng:
Là đơn vị trực thuộc khoa CNTT có chức năng quản trị hệ thống Công nghệ Thông tin của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Quản trị toàn bộ hệ thống Công nghệ Thông tin trong toàn trường: Hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm quản lý
- Quản lí các tài khoản, phân quyền cho toàn trường: Mail, MIS, Web, Wifi…
- Tổ chức đào tạo ôn luyện và thi lấy chứng chỉ tin học chuẩn quốc tế ICDL
- Vận hành và bảo trì hệ thống phòng máy tính thực hành khoa CNTT.
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in, phục hồi dữ liệu, chống Virut, bảo mật máy tính…
- Đầu mối liên kết, triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin.

4. Định hướng phát triển Trung tâm
- Phát triển thành đơn vị chuyên sâu ứng dụng CNTT, xây dựng các chương trình, dự án nhằm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, hoạt động của nhà trường. Trong tương lai, xây dựng thành đơn vị cung cấp dịch vụ sản phẩm cung cấp trong nhà trường hay ra bên ngoài.
- Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn chuyên về CNTT, thi lấy chứng chỉ ngắn hạn.


5. Nhân sự
GĐ:   ThS. Lê Ngọc Dũng
Chuyên viên: Tô Bá Dũng
Chuyên viên: Nguyễn Tiến Mạnh