Giới thiệu Trung tâm Công nghệ thông tin.  
Cập nhật: 17/07/2018
Lượt xem: 10065

Trung tâm Công nghệ Thông tin 
Tầng 3 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3961
Website: www.hht.edu.vn 
Email: ttcntt@hht.edu.vn

1. Lịch sử hình thành
- Ngày 15/10/2012 Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc khoa CNTT
- Ngày 04/05/2015 Sát nhập Trung tâm CNTT với TT Thông tin Thư viện, đổi tên thành Trung tâm CNTT – Thư viện
- Ngày 16/3/2016 thành lập bộ phận khảo thí chứng chỉ quốc tế ICDL trực thuộc TTCNTT - TV

2. Vị trí, chức năng:
Là đơn vị trực thuộc khoa CNTT có chức năng quản trị hệ thống mạng, thông tin, sửa chữa, lắp ráp, quản lí kĩ thuật hệ thống phòng máy tính thực hành, quản trị kĩ thuật Website của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Quản trị toàn bộ hệ thống thông tin, mạng Internet, phần mềm ứng dụng
- Vận hành và bảo trì hệ thống phòng máy tính thực hành.
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in phục hồi dữ liệu, chống Virut, bảo mật máy tính…
- Quản lí các tài khoản mạng cho toàn trường: Mail, MIS, Web, Wifi…
- Quản lí hệ thống thư viện nhà F, quản lý cho mượn sách, phòng Internet miễn phí
- Liên kết đào tạo ngắn hạn nghề thiết kế web chất lượng cao với Công ty Megazone Hàn Quốc
- Đầu mối liên kết, triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin.

4. Định hướng phát triển Trung tâm
- Phát triển thành đơn vị chuyên sâu ứng dụng CNTT, xây dựng các chương trình, dự án nhằm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, hoạt động của nhà trường. Trong tương lai, xây dựng thành đơn vị cung cấp dịch vụ sản phẩm cung cấp trong nhà trường hay ra bên ngoài.
- Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn chuyên về CNTT, thi lấy chứng chỉ đầu ra.


5. Nhân sự
GĐ:   ThS. Lê Ngọc Dũng
PGĐ: ThS.Phạm Quang Hiển
Chuyên viên: CN.Tô Bá Dũng
Cán sự: Nguyễn Tiến Mạnh