Lịch sử hình thành
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Ha Noi Vocational College of High Technology; viết tắt là HHT) – công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số...
Chiến lược phát triển trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.
Đào tạo lao động kĩ thuật chất lượng cao có năng lực thực hành nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ; lao động sáng tạo, có năng lực hợp tác, năng lực tự học, ngoại ngữ và tin học.
Sứ mệnh - Tầm nhìn trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục dạy nghề, ứng dụng - công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành nghề, và một môi trường học tập thuận lợi để mỗi người học có năng lực kỹ thuật vững vàng, một thể chất khoẻ mạnh, một tinh thần trong sáng, có việc làm hiệu quả.
Thành tích giải thưởng của nhà trường qua các năm
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ – BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường là cơ sở đào tạo nghề được UBND Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng hiện đại, trang thiết bị hiện đại hàng đầu Quốc gia và Khu...
  Tìm

Tin tức nổi bật