Tuyển sinh ngắn hạn, danh mục các nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ.  
Cập nhật: 13/05/2019
Lượt xem: 1312

- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ - CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;

- Căn cứ Quyết định số 45/QĐ - CĐNCNC ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc ban hành Qui định về quản lí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên (gọi chung là đào tạo ngắn hạn);

- Căn cứ đề xuất mức thu học phí đối với các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ khoa Công nghệ ô tô, Ngoại ngữ - Kinh tế, Chăm sóc sắc đẹp, Cơ khí, Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Quyết định số 186/QĐ - CĐNCNCHN phê duyệt danh mục nghề đào tạo ngắn hạn và mức học phí các lớp ngắn hạn/cấp chứng chỉ (có danh mục nghề và mức học phí kèm theo QĐ).

Chi tiết xem Tại đây.


Nguồn: Trung tâm TS&GQVL./.