Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020.  
Cập nhật: 02/05/2019
Lượt xem: 701Đăng ký tuyển sinh tại đây: http://hht.edu.vn/vi/dang-ky-tuyen-sinh.html