Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020.  
Cập nhật: 09/04/2019
Lượt xem: 964Đăng ký tuyển sinh tại đây: http://hht.edu.vn/vi/dang-ky-tuyen-sinh.htmlNguồn: Trung tâm TS&GQVL./.