Quyết định về việc khen thường cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018).  
Cập nhật: 04/10/2018
Lượt xem: 839

- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết đính số 3818/QĐ - UBND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 666/QĐ - CĐNCNCHN ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc ban hành: "Qui định về học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp và khen thưởng cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện";

- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018),

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 953/QĐ - CĐNCNC quyết định về việc khen thưởng cho HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018).

Chi tiết Quyết định và danh sách nhận học bổng theo QĐ, xem Tại đây.

[Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo]