Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV khóa 7,8 (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018).  
Cập nhật: 03/10/2018
Lượt xem: 809

- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết đính số 3818/QĐ - UBND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 666/QĐ - CĐNCNCHN ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc: "Qui định về học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp và khen thưởng HSSV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện";

- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV khóa 7, 8 (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018);

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 952/QĐ - CĐNCNC quyết định về việc cấp học bổng huyến khích trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV khóa 7,8 (Học kì 2, Năm học 2017 - 2018).

Chi tiết Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng, xem Tại đây

[Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo]./.