Kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm 2019.  
Cập nhật: 22/05/2019
Lượt xem: 542

- Căn cứ vào Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính qui;

- Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qui định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, qui chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019;


Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp năm 2019 cho học sinh, sinh viên học tại nhà trường.

Chi tiết kế hoạch xem Tại đây

Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo./.