[Video]: "Trạm rửa xe mô tô tự động".  
Cập nhật: 02/10/2018
Lượt xem: 1113

Sản phẩm sáng tạo khoa học công nghệ: "Trạm rửa xe mô tô tự động - Made in Viet Nam" của Lớp Bảo dưỡng CNC K6 (Khoa Cơ khí) là một trong những đề tài tiêu biểu về sản phẩm sáng tạo khoa học công nghệ của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. 

Mô hình này đã được phát trên Tạp chí online Sống kết nối (Truyền hình Kĩ thuật số VTC1):