Quyết định về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) Cao đẳng nghề khóa 6, Trung cấp nghề ngoài trường khóa 6 năm 2018.  
Cập nhật: 20/06/2018
Lượt xem: 1148

- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui;

- Căn cứ Kế hoạch số 134/KH - CĐNCNC ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp Cao đẳng nghề Khóa 6 (Niên khóa 2015 - 2018);

- Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) Cao đẳng nghề khóa 6, Trung cấp nghề ngoài trường khóa 6 năm 2018;

Xét đề nghị của thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018, ngày 13 tháng 6 năm 2018, TS.NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng nhà trường kí Quyết định số 502/QĐ - CĐNCNC Quyết định về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 2) Cao đẳng nghề khóa 6, Trung cấp nghề ngoài trường khóa 6 năm 2018.

Sinh viên xem kết quả Tại đây.

[Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo]./.