Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV (Học kì I, Năm học 2016 - 2017)  
Cập nhật: 21/04/2017
Lượt xem: 846

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ – LĐTBXH ngày 25/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3818/QĐ – UBND ngày 14/7/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-CĐNCNC ngày 18/04/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc ban hành “Qui chế Học bổng khuyến khích học nghề”;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/04/2017 của Hội đồng xét học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV (Học kì I, năm học 2016 – 2017);

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Hiệu trưởng nhà trường - TS Phạm Xuân Khánh đã kí Quyết định số 276/QĐ - CĐNCNC về việc cấp học bổng khuyến khích trong đào tạo nghề nghiệp cho HSSV (Học kì I, Năm học 2016 - 2017).

Danh sách sinh viên nhận học bổng, xem chi tiết Tại đây

[Nguồn: Phòng Công tác HSSV]