Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 môn Chính trị (SV khóa 5, Niên khóa 2014 - 2017)  
Cập nhật: 05/04/2017
Lượt xem: 1029

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ - BLĐTBXH ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong Dạy nghề hệ Chính qui;

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH - CĐNCNC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội về việc thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 5;

Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề khóa 5.

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Hội đồng thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 5 trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Quyết định số 231/QĐ - CĐNCNC quyết định về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp môn Chính trị (lần 1), Cao đẳng nghề khóa 5 (Niên khóa 2014 - 2017).

Sinh viên xem kết quả thi Tại đây

[Nguồn: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng]