Hội thảo Kĩ thuật xây dựng Khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia.  
Cập nhật: 30/11/2018
Lượt xem: 505

“Bảo đảm chất lượng không bảo hành chất lượng của các dịch vụ giáo dục mà nó chỉ có thể làm cho chất lượng của dịch vụ giáo dục có thể tốt hơn” - Đó là chia sẻ kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (KHGDNN) tại Hội thảo kĩ thuật “Xây dựng khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia Việt Nam (cấu phần Giáo dục nghề nghiệp)” diễn ra ngày 28/11/2018 tại Hà Nội. Nghiên cứu xây dựng khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia Việt Nam (cấu phần giáo dục nghề nghiệp) tham chiếu khung bảo đảm chất lượng của khu vực và thế giới được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao cho Viện KHGDNN chủ trì thực hiện theo Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quang Việt - Viện trưởng Viện KHGDNN nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia theo tiến trình tham chiếu các khung trình độ trong ASEAN cũng như công nhận lẫn nhau về trình độ trong khu vực.

Theo kết quả nghiên cứu, khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia được đề xuất gồm 04 cấu phần chính: khung trình độ quốc gia, hệ thống các tiêu chuẩn đào tạo, hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo, tham chiếu trình độ trong và ngoài nước với đầu vào là qui định chính sách, tài chính, các tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, tiêu chuẩn ngành nghề… Các thành phần này liên kết và phụ thuộc lẫn nhau thông qua sự tham gia, hợp tác chặt chẽ của các bên liên quan trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng các trình độ GDNN.

Tại Hội thảo, Bà Trần Thị Thu Hà - Phó cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), TS. Lê Mỹ Phong - Trưởng phòng kiểm định chất lượng giáo dục (Cục quản lí chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trình bày tổng quan chính sách và thực tiễn kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng cơ sở đào tạo có áp dụng một số mô hình và tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội – TS. Khổng Hữu Lực (GĐ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở. Các bài trình bày đã cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và kinh nghiệm triển khai của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
.

Tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo có đại diện là Lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện Cục Quản lí chất lượng, Vụ Giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội, các cơ sở đào tạo và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Các đại biểu đều cho rằng: bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung là một vấn đề được quan tâm và coi trọng của tất cả các bên liên quan. Khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia có vai trò quan trọng đối với quản trị hệ thống, bảo đảm kết quả đầu ra của giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập, tham chiếu trình độ với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong không khí thảo luận sôi nổi, có trách nhiệm, nhiều ý kiến từ các đại biểu tham dự rất có giá trị để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khung bảo đảm chất lượng trình độ quốc gia.

Nguồn: TT Khảo thí&Đảm bảo chất lượng./.