"Học kì quân sự" của sinh viên khóa 9.  
Cập nhật: 19/12/2018
Lượt xem: 1258

Ngày 15/12, sinh viên khóa 9 trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã kết thúc chương trình học Giáo dục quốc phòng - Giáo dục an ninh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội, khu CNC Hòa Lạc - Hà Nội). Lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo lính, các sinh viên khóa 9 đã hoàn thành chương trình học với nhiều dấu ấn và kỉ niệm đẹp.


Hơn 1000 sinh viên khóa 9 tham gia chương trình học Giáo dục quốc phòng - Giáo dục an ninh tại
Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội, khu CNC Hòa Lạc - Hà Nội).


Chương trình học Giáo dục quốc phòng - Giáo dục an ninh được diễn ra trong 02 tuần. Sinh viên nhà trường được học tập, sinh hoạt, rèn luyện như một quân nhân. Các bạn được học đường lối quân sự của Đảng, giáo dục quốc phòng an ninh; chiến thuật và kĩ thuật bộ binh; điều lệnh đội ngũ cùng các hoạt động phong trào giúp sinh viên cảm thấy thoải mái sau những giờ học mang tính kỉ luật cao.Sinh viên thực hiện các nội dung trong chương trình học.


SV HHT tham gia giao lưu văn nghệ.Hằng Nga tổng hợp./.