Cổng thông tin điện tử các sản phẩm khoa học công nghệ của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Xây dựng và đưa cổng thông tin điện tử các sản phẩm khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng cần hoàn thành để thực hiện thành công dự án cấp quốc gia “Hỗ trợ các hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sản phẩm công nghệ trong trường cao đẳng khối ngành kỹ thuật,...
  Tìm

Tin tức nổi bật