Thông báo về việc kết thúc học kì 2 và nghỉ hè đối với HSSV năm học 2018 - 2019.  
Cập nhật: 28/05/2019
Lượt xem: 346

- Căn cứ theo Kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019;

- Căn cứ vào tình hình thực tế về việc học, thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp;


Nhà trường thông báo Kế hoạch kết thúc học kì 2 và lịch nghỉ hè của học sinh - sinh viên (năm học 2018 - 2019),

Chi tiết xem Tại đây

Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo./.