Thông báo lịch nhập học đợt 3 khóa 10 (Năm học 2019 - 2020).  
Cập nhật: 12/08/2019
Lượt xem: 914
             
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI 
          THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC ĐỢT 3 - KHÓA 10- NĂM 2019

Thời gian: Từ 12/8-6/9/2019  (08h00-17h00 hàng ngày)
Địa điểm: Phòng 203, tầng 2 nhà A (Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm)
Điện thoại: 02437653568;  0986043356; 0981667288

      

       

           Tài liệu hướng dẫn và các mầu hồ sơ nhập học tải tại đây