Thông báo kế hoạch tổ chức nhập học đợt 1, khóa 10 - Năm 2019  
Cập nhật: 10/07/2019
Lượt xem: 1048

           Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, 

Nhà trường thông báo kế hoạch số 770/KH-CĐCNCHN về Tổ chức nhập học đợt 1 – Khóa 10 năm 2019 như sau:

* Thời gian: 7h30 – 17h00 ngày 12/7/2019

* Địa điểm: Phòng 201, 203, 204 và Sảnh tầng 2 nhà A và B
* Thành phần và Phân công các đơn vị tham gia: (Xem chi tiết tại KH Tổ chức nhập học đợt 1, K10-2019.pdf và KH Phân công nhiệm vụ công tác nhập học đợt 1- khóa 10.pdf
Hướng dẫn hồ sơ, quy trình nhập học K10-2019.pdfTrung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm./.