Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức lớp học trực tuyến  
Cập nhật: 21/06/2019
Lượt xem: 226
Sáng 20/6/2019, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức lớp học trực tuyến cho Cán bộ, Giáo viên nhà trường với mục tiêu nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức đào tạo và đánh giá người học bằng hình thức dạy học trực tuyến,
Trong 2 ngày 20 và 21/6/2019, Các học viên sẽ được chia thành 3 lớp, được tiếp thu và thực hành các nội dung :
- Giới thiệu về một số mô hình đào tạo trực tuyến;
- Giới thiệu về ứng dụng lớp học trực tuyến Google Classrom;
- Thực hành kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến.
     


Th.S Phạm Quang Hiển - Trưởng bộ môn CNPM- Khoa CNTT đang giới thiệu một số mô hình và
                                                                   kỹ năng xây dựng bài giảng trực tuyến tại lớp bồi dưỡng.