HHT thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  
Cập nhật: 05/10/2018
Lượt xem: 503

Sáng nay, (ngày 05/10/2018), TS Trần Xuân Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự Sơ kết 01 năm thực hiện qui chế phối hợp 505/QCPH-CATP-SGD&ĐT ngày 27/2/2017 giữ Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tại Lễ Sơ kết, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được khen thưởng là đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.


Tại Lễ Sơ kết, Thượng tá Nguyễn Dũng - Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm thông qua báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện qui chế phối hợp 505/QCPH-CATP-SGD&ĐT ngày 27/2/2017 giữ Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an TP Hà Nội về việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Theo đó:

- Việc thực hiện Qui chế 505 đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, phối hợp có trách nhiệm giữa hai ngành, các đơn vị. Qúa trình tổ chức thực hiện qui chế đã có nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề nóng, xã hội quan tâm như: văn hóa tham gia giao thông của học sinh, phòng chống bạo lực, ma túy trong học đường,... tạo hiệu ứng tốt, huy động được đông đảo giáo viên, phụ huynh tham gia.

- Việc thường xuyên phối hợp giữa Phòng GD&ĐT, Công an Quận trong việc kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn tại các cơ sở giáo dục (đặc biệt số cơ sở giáo dục ngoài công lập) trên địa bàn quận đã đạt được hiệu quả. Nhiều cơ sở đã nâng cao được nhận thức về việc chấp hành pháp luật cũng như đảm bảo an toàn, an ninh tại cơ sở đào tạo; chủ động đưa các hoạt động giáo dục đi vào nề nếp, vừa đảm bảo yêu cầu công tác chuyên môn, vừa đảm bảo tốt qui định của pháp luật liên quan hoạt động tại cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Qui chế 505 vẫn còn có những tồn tại và hạn chế nhất định như: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các nhà trường bước đầu đã đạt được kết quả song chưa thực sự sâu rộng; Một số đơn vị công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát học sinh còn hạn chế, tư tưởng thụ động; Công tác xử lí vi phạm của một số nhà trường, cơ sở giáo dục còn chưa nghiêm,...


TS Trần Xuân Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày tham luận: "Công tác giáo dục học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh trật tự trường học tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội".

Tại Lễ Sơ kết, TS Trần Xuân Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày tham luận: "Công tác giáo dục học sinh, sinh viên về an toàn, an ninh trật tự trường học tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội". Nội dung tham luận nhấn mạnh sự quán triệt của Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện các văn bản liên quan tới công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các hình thức triển khai thực hiện được nhà trường áp dụng như: thông qua công tác giảng dạy thông tin về pháp luật; Thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể; Làm tốt mô hình Nhà trường - Gia đình - Xã hội; Xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trong nhà trường,...


[Nội dung và ảnh: Phòng TCHC] cung cấp./.