Danh mục sách bổ sung năm học 2012 - 2013
Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc các đầu sách, danh mục sách bổ sung năm học 2012 - 2013 của tất cả các nghề
Danh mục sách Thư viện năm 2011
Trung tâm Thông tin Thư viện xin trân trọng giới thiệu danh mục sách cho các nghề hiện có tại Trung tâm Thông tin Thư viện năm học 2011 - 2012
Danh mục Website tham khảo
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu tới toàn thể bạn đọc danh mục Website Thư viện của một vài đơn vị trong và ngoài nước
Thông báo về số lượng sách bổ sung, sách mới năm 2012 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã xử lí xong nghiệp vụ toàn bộ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo bổ sung năm 2012 (có danh sách kèm theo).Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc để mọi người chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ công...
12
  Tìm

Tin tức nổi bật