Giải quyết việc làm cho sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Để thực hiện sứ mệnh này, Nhà trường luôn lựa chọn đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu của xã hội, các ngành nghề...
Thống kê việc làm sinh viên.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thống kê việc làm của sinh viên (khóa I, khóa II và khóa III)
  Tìm

Tin tức nổi bật