Thống kê việc làm sinh viên  
Cập nhật: 14/06/2017
Lượt xem: 4874

[Nguồn: Tổ Quan hệ doanh nghiệp]
Phòng Đào tạo

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thống kê việc làm của sinh viên (khóa I, khóa II, khóa III và khóa IV)

1. Bảng thống kê theo tỉ lệ việc làm:

STT

Khóa đào tạo

Tỉ lệ có việc làm

Ghi chú

1

Khóa I

91,5%

Sau khi tốt nghiệp

2

Khóa II

93,23%

Sau khi tốt nghiệp

3

4

Khóa III

Khóa IV

94,5%

94,4%

Sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp


2. Bảng thống kê theo công việc


STT

Khóa đào tạo

Thống kê việc làm

Ghi chú

1

Khóa I

Xem chi tiết Tại đây

Sau khi tốt nghiệp

2

Khóa II

Xem chi tiết Tại đây

Sau khi tốt nghiệp

3

4

Khóa III

Khóa IV

Xem chi tiết Tại đây

Xem chi tiết Tại đây

Sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp


3. Bảng thống kê sinh viên có mức thu nhập cao: trên 10tr/tháng

Xem chi tiết Tại đây