Quyết định về việc cấp học bổng khuyến học cho tân sinh viên khóa 9 (đợt 2), năm học 2018 - 2019.
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Lễ trao học bổng cho tân sinh viên khóa 9 đợt 2 (Năm học 2018 - 2019). Danh sách sinh viên nhận học bổng kèm theo Quyết định số 793/QĐ - CĐNCNC.
Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP cho HHS khóa 7,8,9 (Năm học 2018 - 2019).
Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP cho HHS khóa 7,8,9 (Năm học 2018 - 2019).
Thông tin tuyển dụng giảng viên.
Thông báo tuyển dụng giảng viên
Quyết định về việc miễn học phí cho HSSV thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội III (Năm học 2018 - 2019).
Quyết định về việc miễn học phí cho HSSV thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội III (Năm học 2018 - 2019).
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 năm 2018.
  Tìm


Tin tức nổi bật