Kế hoạch về việc đào tạo kĩ năng: "Tăng cường kĩ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ".
Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về các nội dung: khoa học máy tính, kĩ năng công nghệ thông tin, MS office 365, tạo ứng dụng di động bằng PowerApps, nhận thức và thực thi bảo mật thông tin/ Phòng chống mã độc, kĩ năng tìm việc và phỏng vấn tuyển dụng thành công.
Thông báo về việc tham gia: "Ngày hội việc làm sinh viên HHT" lần thứ 3 năm 2018.
Với mục tiêu giới thiệu việc làm cho sinh viên HHT, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các Doanh nghiệp để tìm hiểu, lựa chọn những vị trí tuyển dụng phù hợp, Nhà trường đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức: "Ngày hội việc làm sinh viên HHT" lần thứ 3 năm 2018:
Thông báo (lần 2) kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp (Cao đẳng nghề khóa 6, Niên khóa 2015 - 2018).
Thông báo (lần 2) kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp (Cao đẳng nghề khóa 6, Niên khóa 2015 - 2018).
Danh sách sinh viên dự thi Kì thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 (Hội đồng thi Quốc gia số 06).
Danh sách thí sinh dự thi Kì thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 (Hội đồng thi Quốc gia số 06).
Danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty TNHH Unilever Việt Nam.
Danh sách sinh viên nhà trường nhận học bổng của Công ty TNHH Unilever Việt Nam.
  TìmTin tức nổi bật