Danh mục Website tham khảo
Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu tới toàn thể bạn đọc danh mục Website Thư viện của một vài đơn vị trong và ngoài nước
Thông báo về lịch hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện
Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt được thông tin về hoạt động của Thư viện nhà trường, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới toàn thể bạn đọc những thông tin liên quan đến việc Mượn – Trả sách giáo trình
Thông báo về số lượng sách bổ sung, sách mới năm 2012 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
Hiện nay, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã xử lí xong nghiệp vụ toàn bộ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo bổ sung năm 2012 (có danh sách kèm theo).Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc để mọi người chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ công...
Nội quy sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện
Trung tâm Thông tin - Thư viện gửi tới toàn thể bạn đọc Nội quy sử dụng Thư viện
  Tìm

Tin tức nổi bật