Thời khóa biểu toàn trường Hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa 10 (Tuần 1 - Tuần 3, Năm học 2019 - 2020).
Thời khóa biểu toàn trường Hệ Trung cấp, Cao đẳng khóa 10 (Tuần 1 - Tuần 3, Năm học 2019 - 2020).
Thời khóa biểu toàn trường (Năm học 2017 - 2018)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường (Năm học 2017 - 2018) các khóa 6, 7 và 8, các nghề đào tạo thuộc các khoa chuyên môn (khoa Cơ khí, khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ ô tô, khoa Điện - Điện tử, khoa Chăm sóc sắc đẹp và khoa Ngoại ngữ - Kinh tế)
Lịch học Giáo dục quốc phòng (khóa 8, đợt học 1)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Lịch học môn giáo dục quốc phòng, dành cho sinh viên khóa 8, nhập học đợt 1.
Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 6/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 6 (Năm học 2016 - 2017) dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề) khóa 5, 6, 7. 
Thời khóa biểu toàn trường (Tháng 5/Năm học 2016 - 2017)
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tháng 5 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 03/5/2017 đến ngày 31/5/2017 dành cho sinh viên các khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Công nghệ ô tô và Chăm sóc sắc đẹp (Hệ Cao...
  Tìm

Tin tức nổi bật