Thông tin về Ngày hội sinh viên 5 tốt và Ngày hội sinh viên sáng tạo TP.Hà Nội năm 2019 tại HHT.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo trong công tác Hội và phong trào Sinh viên cả nước nói chung cũng như công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô nói riêng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hội tụ đủ 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể...
Quyết định cấp học bổng khuyến học cho tân SV Khóa 7 trúng tuyển theo học tại trường (Năm học 2016 - 2017)
Ngày 12 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết định số 702/QĐ - CĐNCNC về việc cấp học bổng khuyến học cho tân SV Khóa 7 trúng tuyển theo học tại trường (Năm học 2016 - 2017)
Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho HSSV khóa 5, 6 đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện (Học kì II, Năm học 2015 - 2016)
Hiệu trưởng nhà trường đã kí Quyết đính số 563/QĐ - CĐNCNC về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho HSSV khóa 5,6 đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện (Học kì II, Năm học 2016 - 2017)
Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập Kì I và tiền cấp bù học phí (Năm học 2015 - 2016)
Căn cứ theo Quyết định số 170/QĐ-CĐNCNC  ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì I, năm học 2015-2016 cho những học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
Thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích học tập Kì I và tiền cấp bù học phí (Năm học 2015 - 2016)
Căn cứ theo Quyết định số 170/QĐ-CĐNCNC  ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kì I, năm học 2015-2016 cho những học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (danh sách kèm theo). Quyết...
123
  Tìm

Tin tức nổi bật