Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 10259

[Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán]

Phòng Tài chính Kế toán - 
Tầng 1 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3657; Email: phong.tckt@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác Tài chính kế toán, quản lý tài sản cố định, vốn ngân sách và vốn tự có theo đúng luật ngân sách.

Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Lập dự toán thu, chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

+ Tổ chức thực hiện thu, chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp.

+ Lập quyết toán các nguồn vốn thu, cấp theo quý, năm đúng với chế độ kế toán tài chính và luật ngân sách.

+ Hướng dẫn các bộ phận chi tiêu đúng nguyên tắc, đúng các quy định hiện hành và chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

+ Đối chiếu vốn với kho bạc theo tháng và quý, thanh quyết toán chi tiêu gồm: Lương, phụ cấp, học bổng, BHXH, các khoản chi khác phục vụ đào tạo và các hoạt động khác.

+ Lập các sổ theo dõi các nguồn, nguồn thu, nguồn chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

+ Hàng tháng đối chiếu với kho bạc, thanh quyết toán chế độ BHXH cho cán bộ công chức, viên chức, trong biên chế và các hình thức hợp đồng theo luật lao động quy định.

+ Giữ quỹ của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính, phòng Quản trị vật tư quản lý theo dõi toàn bộ tài sản công và giải quyết thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

+ Hàng năm tài chính công khai nguồn vốn tự có

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:
Trưởng phòng: Trương Thị Phượng
Kế toán viên:        
CN. Phạm Thị Mai Lam
CN. Nguyễn Thị Nga
CN. Trần Thị Hoa
CN. Nguyễn Thị Lan Hương
KS. Vũ Thị Nhàn