Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 7203

[Nguồn: Phòng Quản trị thiết bị]

Phòng Quản trị thiết bị
Tầng 1 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3754
Email: phong.quantri@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lí đất đai, quản lí các hoạt động mua sắm, quản lí tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất theo qui hoạch đã được phê duyệt.

+ Tổ chức quản lí chặt chẽ nhà cửa, kho tàng, đất đai, ao hồ, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên trường quản lí.

+ Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lí giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

+ Thực hiện quản lí, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo qui định hiện hành.

+ Mua sắm cấp phát vật tư, văn phòng phẩm, thiết bị, tài sản, phương tiện và dụng cụ làm việc phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập theo quy định hiện hành.

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí giảng đường phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường.

+ Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đầy đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường như nước uống, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh...

+ Báo cáo Hiệu trưởng tình hình sử dụng giảng đường theo học kì. Kiến nghị nhà Trường về việc bố trí, sắp xếp hệ thống giảng đường nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả. Thông báo kịp thời yêu cầu về việc sửa chữa giảng đường cho các đơn vị chức năng.

+ Thực hiện vệ sinh công cộng khu vực giảng đường và khu vực làm việc.

+ Thường trực các hội đồng tư vấn về quản lí nhà đất, mua sắm và thanh lí trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bán, sửa chữa cơ sở vật chất kĩ thuật của trường. Thường trực các ban Phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Trường.

+ Tổ chức quản lí chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.

+ Thực hiện việc vệ sinh công cộng các khu nhà làm việc và các khu công cộng khác được giao.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lí, giữ gìn tài sản, quản lí sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.

+ Cấp cơ sở quản lí toàn diện về nhân sự và là đầu mối đại diện cho cá nhân quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của phòng theo đúng qui định hiện hành.

+ Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong phòng.

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức lao động của phòng quản lí.

+ Quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo qui định của pháp luật hiện hành và của Trường.

+ Thực hiện quản lí, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lí và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công.

Nhiệm vụ của các tổ.

● 
Tổ Văn phòng - thiết bị:
+ Theo dõi soạn thảo các công văn giấy tờ có liên quan
+ Thực hiện các hoạt động mua sắm tài sản, trang thiết bị
+ Quản lí theo dõi tài sản, trang thiết bị
+ Theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị
+ Cung cấp, điều chuyển và thu hồi các tài sản, trang thiết bị

● 
Tổ xây dựng, Điện - nước
+ Sửa chữa các công trình xây dựng trong trường
+ Quản lí kiểm tra và giám sát các công trình xây dựng và sửa chữa
+ Theo dõi quản lí việc sử dụng đất đai
+ Theo dõi và quản lí việc chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường
+ Thực hiện việc quản lí sử dụng giảng đường có hiệu quả
+ Tiến hành vệ sinh giảng đường và bảo quản các trang thiết bị tại giảng đường
+ Đảm bảo việc quản lí và sử dụng điện đúng mục đích và có hiệu quả
+ Tiến hành sửa chữa các vấn đề về điện
+ Thực hiện việc cung cấp cấp nước đầy đủ kịp thời
+ Tiến hành các hoạt động sữa chữa các vấn đề về cung cấp và thoát nước
+ Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị bơm nước có hiệu quả
+ Theo dõi việc sử dụng nước đúng mục đích và tiết kiệm

● 
Tổ vệ sinh môi trường – Cây xanh
+ Thực hiện việc vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường
+ Chăm sóc cây xanh khu làm việc và khu giảng đường

Nhân sư:
Trưởng phòng: Vũ Hồng Phong

Tổ Văn phòng – Thiết bị

+ CN. Phạm Thị Hương

+ CN. Dương Thị Thủy

+ Cán sự. Nguyễn Hồng Nhung

Tổ Xây dựng – Điện nước

+ KS. Nguyễn Thế Trường

+ Cán sự. Phạm Văn Tú

+ Nguyễn Duy Hoàn

+ Vũ Đình Toàn

Tổ Vệ sinh, môi trường cây xanh

+ Nguyễn Thị Bình

+ Đào Thị Anh

+ Hoàng Thị Thiệu

+ Lưu Thị Xuân

+ Đinh Thị Huyền

+ Phạm Thị Thủy