Giới thiệu phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 10062

[Nguồn: Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế]

Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế
Tầng 3 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3908; Email: phong.qlkh@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

“Mỗi cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là một Đại sứ của nhà trường”

Vị trí, chức năng

Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác Quốc tế ra đời ngay từ khi có quyết định thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Phòng được Ban giám hiệu đánh giá là một trong những đơn vị quan trọng cho chiến lược phát triển chung của nhà trường, đặc biệt cho mục tiêu đạt chuẩn Quốc tế vào năm 2015.

Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lí điều hành về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển quan hệ hợp tác với nước ngoài.

Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Xây dựng chương trình kế hoạch về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và tổ chức thực hiện khi được duyệt.

+ Quản lí đoàn ra, đoàn vào theo qui định của nhà nước và kế hoạch của nhà trường.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng người học sau tốt nghiệp để cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án của nước ngoàii

+ Quản lí hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ.

+ Tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của nhà trường và các tổ chức có liên quan nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ của nhà trường.

+ Xuất bản các ấn phẩm khoa học và công nghệ.

+ Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các hoạt động khoa học ứng dụng công nghệ của cán bộ, giáo viên, sinh viên theo yêu cầu và kế hoạch của nhà trường.

+ Khai thác các đề tài khoa học của các tổ chức, cơ quan trong và ngoài ngành có liên quan và đề xuất kế hoạch triển khai sau khi được duyệt.

Định hướng phát triển:

Để phát huy hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo và nghiên cứu, phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế xác định cần phải:

+ Xây dựng chiến lược trong hợp tác quốc tế, có xác định mục tiêu, định hướng chính và những nội dung ưu tiên.

+ Chủ động, tích cực hòa nhập, nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong cộng đồng các trường dạy nghề khu vực và thế giớ

+ Đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo quốc tế.

+ Tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

+ Khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác nhằm tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kĩ thuật và thu hút các nguồn tài trợ học bổng cho cán bộ, sinh viên.

Hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học về chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, dự án nghề trọng điểm, về cải tiến khung chương trình, biên soạn sách, giáo trình và xây dựng các Đề án, Dự án các cấp.

+ Triển khai các Đề án, Dự án cấp trường, phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ sinh viên toàn trường.

+ Hoàn thiện Đề án biên soạn giáo trình 2011 – 2013, triển khai đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình trong nhà trường.

+ Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước, sinh viên nhà trường tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, thi Tay nghề các cấp, các cuộc thi Robocon do VTV tổ chức,…

Với mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế, Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế đang cùng với Ban giám hiệu nhà trường duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tiến tới triển khai thực hiện các chương trình cụ thể, khẳng định định hướng quốc tế trong trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Nhân sự:
+ TS. Ngô Mạnh Tiến
+ ThS. Phạm Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng

+ CN. Đào Bích Ngọc
+ CN. Nguyễn Trọng Tùng
+ CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung