Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên  
Cập nhật: 29/05/2015
Lượt xem: 11434

[Nguồn: Phòng Quản lí học sinh - sinh viên]

Phòng Quản lí học sinh – sinh viên
Tầng 1 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (04) 3765 3755; Email: phong.hssv@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng

Phòng Công tác Học sinh sinh viên là đơn vị trực thuộc, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về các lĩnh vực quản lí giáo dục, các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung công tác sinh viên trong trường theo qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Công tác quản lý học sinh sinh viên
:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường, tổ chức các lớp học, chỉ định Ban Cán sự lớp (học kì đầu khóa học) và củng cố Ban cán sự lớp các học kì tiếp theo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Hướng dẫn nội dung và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện qui định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Thường trực Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Khoa và Giáo viên chủ nhiệm lớp nắm tình hình, đôn đốc và kiểm tra việc học tập, thực hiện các nội qui, qui chế của Trường cũng như các hoạt động khác của sinh viên. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật cấp trường.

- Là đầu mối quan hệ giữa Trường với địa phương đảm bảo an ninh trật tự trường học.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Trường, sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của UBND thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng ban tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các qui định của Bộ và của Trường. Tổ chức tuần lễ sinh hoạt vào đầu năm học và kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác. 

Thực hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ sinh viên:

- Tổ chức khám sức khỏe đối với sinh viên mới nhập học, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho sinh viên.

-  Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn.

- Căn cứ vào các qui định của Nhà nước, của Trường, tổ chức việc xét giảm học phí, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự (cho SV nam) và các chế độ ưu đãi khác đối với sinh viên trong thời gian học tại Trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa tổ chức cho sinh viên tham gia các kì thi, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên (sau khi ra trường hoặc trong thời gian đang học) và xem xét, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi có điều kiện tài chính cho phép.

- Phối hợp với BCH Đoàn, Hội sinh viên và các Khoa tổ chức đối thoại giữa sinh viên với BGH nhà trường trong từng năm học. Là đầu mối tập hợp và đề nghị Hiệu trưởng, các Phòng chức năng giải quyết những khiếu nại của sinh viên phát sinh trong quá trình học tập.

- Tham mưu, góp ý cùng Ban Giám hiệu thực hiện việc thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường bằng các hình thức khác nhau.

- Thực hiện các nghiệp vụ quản lí, thủ thư. Liên hệ, vận động hỗ trợ, tài trợ liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng và phát triển phù hợp mục tiêu nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thực hiện công tác y tế

- Lên kế hoạch khám chữa bệnh cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên nhà trường hàng năm

- Thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên khi ốm đau; điều chuyển lên bệnh viện tuyến trên khi cần thiết.

- Làm thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên.

- Lên kế hoạch mua thuốc hàng năm và cấp phát thuốc cho cán bộ, giáo viên, học sinh - sinh viên nhà trường khi ốm đau.

- Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Thường trực văn phòng Đoàn

- Thường trực các hoạt động của Đoàn Thanh niên nhà trường

Nhân sự:

Phụ trách phòng: CN Phạm Thị Thanh Hà
Phó trưởng phòng: CN. Phạm Thị Mỹ Hoa

Tổ HSSV

CN. Nguyễn Thị Hoa Cẩm

CN. Nguyễn Phương Anh

KS. Nguyễn Thị Hoa

CNCĐ. Trần Đức Hiếu

Tổ Y tế

Cán sự. Nguyễn Mai Nhung

Văn Phòng Đoàn

CN. Nguyễn Minh Phương

CN. Phạm Thị Mỹ Hoa