Giới thiệu Phòng Quản lí dự án  
Cập nhật: 13/10/2015
Lượt xem: 6056

[Nguồn: Tổ chức Hành chính]

Phòng Quản lí dự án
Tầng 2 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Website: hht.edu.vn

Phòng Quản lí dự án được thành lập theo Quyết định số: 207/QĐ - CĐNCNC ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với chức năng và nhiệm vụ như sau:

+ Xây dựng và triển khai, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, khai thác các dự án; tổ chức khảo sát hiện trạng; lập, xem xét và trình duyệt dự án; triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án.

+ Xây dựng hồ sơ năng lực của nhà trường; lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu, hồ sơ đề xuất (trong trường hợp được chỉ định thầu).

+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Ban giám hiệu tiếp xúc, đàm phán, thương lượng với các đối tác trong và ngoài nước về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án và kí kết hợp đồng kinh tế.

+ Chủ trì công tác thống kê, xem xét các yêu cầu của các đối tác và các yêu cầu của dự án để đề xuất mục tiêu chất lượng của  dự án; lập thủ tục bàn giao dự án cho các đơn vị trực thuộc trường chỉ đạo tổ chức thi công theo yêu cầu của dự án và các mục tiêu của dự án đã được xác định và phê duyệt.

+ Chủ trì các hoạt động của từng dự án; xác định và chuẩn bị các phương án dự phòng xử lí rủi ro của dự án; đo lường, thống kê, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quá trình hoạt động của dự án.

+ Thống kê, nghiên cứu, đánh giá, phân tích và phát triển thị trường; đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà trường; xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu của nhà trường.

+ Chủ trì soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt các văn bản và tài liệu quản lí nội bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện việc kiểm soát tài liệu, hồ sơ, các chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo qui định của nhà trường.

Nhân sự:
Trưởng phòng: ThS Trần Văn Quyến
Chuyên viên: Dương Đăng Khánh