Giới thiệu nghề: Kĩ thuật Lắp đặt và Điều khiển điện trong công nghiệp.  
Cập nhật: 21/06/2018
Lượt xem: 23213

Giới thiệu nghề: Kĩ thuật Lắp đặt và Điều khiển điện trong công nghiệp

Nghề: Kĩ thuật Lắp đặt và Điều khiển điện trong công nghiệp (Khoa Điện - Điện tử)
Địa điểm: Nhà D trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3765 3904


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương
Bằng tốt nghiệp: Bằng Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

1. Kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+  Hiểu được cấu tạo, phân tích được nguyên lí làm việc của các thiết bị điện trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong công nghiệp
+  Nêu được công dụng của các loại vật liệu, lựa chọn thiết bị điện phù hợp với yêu cầu sử dụng.
+  Giải thích được các vật tư thiết bị về ngành điện;
+  Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp đấu nối;
+  Hiểu được nguyên lí, cấu tạo và vận hành thiết bị về điện;
+  Hiểu được qui trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+  Trình bày được nguyên lí cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị điện;
+  Tính toán được và thiết kế cho hợp lí;
+  Trình bày được các sai hỏng của các thiết bị trong ngành điện, nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
+  Trình bày được các kí hiệu về điện, phương pháp về điện trên các bản vẽ kĩ thuật;
+  Trình bày và giải thích được qui trình đấu nối, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+  Phân tích được qui trình đo lường và kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế;
+  Giải thích được các kí hiệu vật liệu điện, vật liệu cơ bản;
+  Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;
+  Trình bày và giải thích được qui trình điện, chọn được vật liệu điện, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+  Hiểu được nội dung thiết lập một qui trình điện;
+  Xử lí được các tình huống kĩ thuật trong thực tế thi công;
+  Quan sát, ghi chép, lập các biên bản;
+  Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;
+  Giải thích được kí hiệu về điện, phương pháp về điện từ Anh ngữ.

Kĩ năng:
+  Đọc được, hiểu được qui trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+  Cài đặt được chế độ tự động và bằng tay trên các dây chuyền sản xuất;
+  Đọc được các kí hiệu về điện, trình độ Anh văn chuyên ngành;
+  Lắp đặt, sửa chữa thành thạo các thiết bị, hệ thống cung cấp điện công nghiệp;
+  Vận hành được hệ thống điện;
+  Lắp đặt và lập trình được các mạch điện đơn giản;
+  Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt;
+  Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;
+  Có khả năng chỉ đạo tổ, nhóm làm việc. Tổ chức và quản lí được quá trình sản xuất thi công;
+  Thiết kế được hệ thống điện trong dân dụng và công nghiệp;
+  Đọc và bóc tách các bản vẽ thi công;
+  Xử lí được các tình huống kĩ thuật tương đối phức tạp;
+  Gá lắp được các thiết bị theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kĩ thuật;
+  Vận hành, điều chỉnh được chế độ trong sản xuất;
+  Đấu nối thiết bị về điện một cách thành thạo;
+  Đấu nối được các thiết bị điện căn bản, nâng cao đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
+  Khắc phục được các thiết bị điện bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
+  Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
+  Xử lí được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
+  Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề điện;
+  Quản lí, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;
+  Hướng dẫn, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho thợ bậc thấp.

2. Cơ hội việc làm
-  Sau khi tốt nghiệp có thể xin việc làm công nhân điện tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH làm nghề điện;
-  Có thể làm tổ trưởng, trưởng nhóm;
-  Học liên thông lên Đại học;
-  Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.