Giới thiệu nghề Bảo dưỡng sửa chữa máy công nghệ cao  
Cập nhật: 22/06/2019
Lượt xem: 206

Tên nghề:    Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí         

Mã nghề:     6520263

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

1.  Mục tiêu đào tạo

  1.1 Mục tiêu chung

        Chương trình đào tạo nghề Bảo trì thiết bị CNC cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao về lĩnh vực Cơ khí , Điện- Điện tử, Công nghệ thông tin, phù hợp với sự phát triển của khoa học  kỹ thuật công nghệ, sinh viên hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công trong công việc, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

          - Kiến thức:

+ Có khả năng giao tiếp và làm việc được bằng tiếng Anh chuyên ngành cơ bản;

+ Có khả năng ứng dụng được tin học văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được quy cách, tính chất đặc trưng của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, thủy lực - khí nén;

+ Phân tích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của: các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực - khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử;

+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ điện tử ứng dụng trong các máy CNC;

+ Có khả năng ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

        - Kỹ năng:

+ Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

+ Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); sử dụng máy tính để thiết lập sơ đồ hệ thống điện máy CNC;

+ Lập được kế hoạch, tổ chức và thực hiện được việc lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;

+ Vận hành được những thiết bị, máy CNC thông thường;

+ Phát hiện và sửa được các lỗi thường gặp tương đối phức tạp của máy CNC

+ Giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống CNC;

+ Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

+ Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành sửa chữa thiết bị CNC ở Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, yêu nghề; có kiến thức bảo vệ môi trường, cộng đồng của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất và quốc phòng:

        + Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

        + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Cơ hội việc làm

        Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Bảo trì thiết bị CNC trình độ cao đẳng nghề có thể làm việc tại:

        - Trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy công cụ, các dây chuyền sản xuất tự động;

        - Đủ khả năng phụ trách, quản lý tổ bảo trì thiết bị cơ khí

        -  Có khả năng thực hiện việc lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ về máy công cụ, các dây truyền sản xuất tự động

        - Có khả năng phụ trách, quản lý phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

        - Có khả năng quản lý, làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ khí,  cơ điện tử.

        -  Đủ khả năng tự tạo việc làm;

        - Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 35

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 124 tín chỉ (3045 giờ)

- Khối lượng các môn học chung đại cương:  560 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  2405 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  869 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2176 giờ